Het Baudartius College: 100 jaar een middelbare school.

Het Baudartius bestaat 100 jaar! Dat klinkt feestelijk, maar wie is er nu precies 100 jaar geworden? Zo weinig als een honderdjarige op een pasgeborene lijkt, zo weinig lijkt het Baudartius van nu op het Baudartius van 100 jaar geleden. Het huidige gebouw waarin het Baudartius gehuisvest is, bestond toen nog niet en de school is gegroeid van een lyceum naar een brede scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo. Terwijl de naam van de school verwijst naar een ver verleden, de naam van een zeventiende-eeuwse predikant, verwijst het logo van de school, de Hebreeuwse letter ‘beth, nu juist weer naar de toekomst. Misschien ligt daar wel de essentie van wie wij nu eigenlijk zijn als school: wij zijn voortdurend in beweging.

Lees verder onder de foto’s

En zo is het, want het Baudartius, dat zijn natuurlijk de leerlingen en de collega’s, die allemaal hun eigen geschiedenis meedragen op weg naar de toekomst en ergens op die weg elkaar ontmoeten in deze school, waarin zij zich elke dag ontwikkelen en af en toe even stil staan om op adem te komen. Dat maakt dat de school elke dag anders is en zich aanpast aan de tijd en aan de mensen die er rondlopen. Wat dus typisch Baudartius is, ligt een beetje aan onszelf en aan welk klein stukje van de geschiedenis wij met het Baudartius gedeeld hebben of nog steeds delen. Daarover kunnen we met elkaar in gesprek, elke dag opnieuw. Als je goed naar elkaar luistert, is het een wonder dat wij in al onze verscheidenheid al 100 jaar bij elkaar horen, en ja, dat is zeker een groot feest waard!