Berichten uit de Deelraad (dec 2019)

De Deelraad is bezig – samen met het Eligant en Het Stedelijk – om de medezeggenschap juridisch en praktisch goed te regelen, waarbij zowel de overkoepelende thema’s (zoals de begroting) als de aandachtspunten per deelschool goed aan bod (kunnen) komen.

De vergadering werd bijgewoond door Henk van der Esch, voorzitter van het bestuur van Achterhoek VO. Deze directe lijn met de koepelorganisatie ervaren we als zeer plezierig.

De DR heeft haar goedkeuring gegeven aan een aantal stukken zoals de jaarplannen (ontwikkeling van het onderwijs, gevolgen voor leerlingen en docenten) en het toelatingsbeleid, dat nu alleen nog geldt voor zij-instromers aangezien er geen nieuwe leerlingen meer op het Baudartius zullen komen. Ook de schoolgids en het jaarverslag (van de MR) zijn goedgekeurd.