Zorgen voor elkaar

Alle vormen van speciale zorg worden geregeld door zorgcoördinator Stieneke Lodeweges (s.lodeweges@baudartius.nl). Ook vertegenwoordigt zij de school in diverse samenwerkingsverbanden.

Onderwijs Zorg Steunpunt (OZS)
Onze zorg wordt vormgegeven vanuit het Onderwijs Zorg Steunpunt, bestaand uit de zorgcoördinator, een gezinsgeneralist en een onderwijsgeneralist. Wanneer een specifieke ondersteuningsbehoefte gesignaleerd wordt, leggen mentor en afdelingsleider dit voor aan het OZS-team.

Onderwijs Zorg centrum (OZC)
Het Onderwijs Zorg Centrum is een bovenschoolse voorziening van het Samenwerkingsverband VO Regio Zutphen e.o. Het OZC is bedoeld voor (tijdelijke) opvang en begeleiding van leerlingen die op school ernstige problemen ondervinden waarvoor niet direct een geschikte oplossing is. (www.ozc-zutphen.nl)

Dyslexie

Onze zorg & ondersteuning

Iedereen staat bij ons op school voor je klaar. We helpen elkaar waar dat nodig is. We stellen je graag voor aan een aantal mensen die jou kunnen ondersteunen:

Mentor
De mentor houdt de leerlingen uit zijn of haar klas nauwlettend in de gaten. Bij opvallend gedrag of een duidelijke zorgbehoefte zal de mentor de eerste stap zetten richting leerling, ouders, afdelingsleider en zorgteam.

Teamleider
teamleider onderbouw (klas 2 en 3 alle niveaus) en mavo 4
Frederik Scholtz; f.scholtz@baudartius.nl

teamleider bovenbouw havo en vwo
Sjors van der Heiden; s.vanderheiden@baudartius.nl

Coördinatoren
Voor de meeste zaken is de mentor het aanspreekpunt. De aanspreekpunten per afdeling zijn als volgt:

mavo: Sandra Weetink; s.weetink@baudartius.nl
havo: Hiele van Valburg; h.vanvalburg@baudartius.nl
vwo: Rick Teunissen; r.teunissen@baudartius.nl

Conciërge
Voor vragen kun je altijd terecht bij de conciërge. Hij of zij helpt je bijvoorbeeld als je iets kwijt bent, als je ketting eraf ligt of als je gevallen bent.

Vertrouwenspersoon
Soms heb je problemen van persoonlijke of vertrouwelijke aard, die je liever niet met je mentor en/of afdelingsleider wilt bespreken. Je kunt dan contact opnemen met een van deze vertrouwenspersonen:

Juliëtte Wenisch; j.wenisch@baudartius.nl
Hjerre Bors; h.bors@baudartius.nl