Leden:

P. Van der Boom, ouder en voorzitter peter@vanderboomadvies.nl
Mw. M.A.D. van Duijvendijk-Bierman, ouder
Mw. I. Fehmers, ouder

Mw. N. Floris-Kempers, medewerker en secretaris
Mw. M. van Gelder, medewerker
Dhr. A. Lokhorst, medewerker
Mw. J. Royers, medewerker

Hanneke Roos, leerling

Ons bestuur en toezicht

Het Baudartius College maakt per 1 augustus 2018 onderdeel uit van Achterhoek VO (www.achterhoekvo.nl). Dit is als samenwerkingsstichting het bevoegd gezag van zeventien scholen in de regio, waaronder het Baudartius College. De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij het college van bestuur; de heer H.J. van der Esch (voorzitter) en mevrouw M.W. van Hattum. Een onafhankelijke raad van toezicht ziet toe op het functioneren van het bestuur. Het dagelijks bestuur op het Baudartius College is in handen van rector Nadine Kuipers. Zij geeft samen met de teamleiders leiding aan de school. 

Medezeggenschapraad

Medezeggenschap is op het niveau van stichting Achterhoek VO aanwezig in de vorm van de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). Daarnaast heeft het Baudartius College een eigen medezeggenschapsraad (MR). Dit is een wettelijk verplicht orgaan, momenteel bestaande uit elf leden; vijfzes personeelsleden, drie ouders en drie leerlingen. De MR wordt rechtstreeks door de ouders, leerlingen en het personeel gekozen. De MR volgt kritisch het beleid dat bestuur en schoolleiding ontwikkelen en heeft op diverse onderdelen advies- en instemmingsrecht.

Leerlingen en ouders/verzorgers hebben daarnaast vertegenwoordigers in de leerlingenraad en ouderraad. Zij adviseren de schoolleiding.