Scholen op de kaart

De VO-raad heeft Vensters VO ontwikkeld om scholen in het voorgezet onderwijs verantwoording te laten afleggen over hun eigen beleid en prestaties. Op www.scholenopdekaart.nl zijn de resultaten en cijfers van alle scholen voor iedereen zichtbaar.

Voor het Baudartius College staan hier naast slagings- percentages, examencijfers en doorstroomgegevens ook de resultaten van het tevredenheidsonderzoek onder leerlingen en ouders. Ook kunt u hier meer lezen over ons onderwijsbeleid en de bedrijfsvoering.