Mavo

In de derde klas van de mavo kiezen de leerlingen één van de vier profielen:

• Economie
• Zorg & Welzijn
• Groen
• Techniek

Een profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel. Aan het eind van de tweede klas kiezen de leerlingen die naar mavo 3 gaan twee van de volgende vier examenvakken voor hun vrije deel: Frans, Duits, Lichamelijke Opvoeding en Natuur- en Scheikunde. Wij stimuleren onze mavo-leerlingen om in zeven vakken eindexamen te doen. Hierdoor hebben ze ruimere doorstroommogelijkheden naar het MBO of de havo. In zogenaamde Studio BC-uren werken leerlingen tijdens diverse opdrachten in groepjes aan vaardigheden.

Heb jij een vraag over je studieloopbaan? Neem dan contact op met decaan Thea de Boer (t.deboer@baudartius.nl) of coördinator Sandra Weetink (s.weetink@baudartius.nl).