Prachtige PWS-presentaties M4

Zwetende handen en knikkende  knieën. Het geven van een presentatie over je profielwerkstuk gaat niet voor iedereen over rozen. Sterker nog; het wordt vaak gezien als een stressvolle en zenuwslopende bezigheid. Veel leerlingen kunnen enorm opzien tegen het houden van een presentatie. Hoe komt dat nu? ‘Het maken van het profielwerkstuk verliep toch prima?’ En waarom vinden veel leerlingen het presenteren lastig? ‘Dat hebben we toch ook goed geoefend?’

Examenonderdeel
Afgelopen half jaar hebben we onze mavo 4-leerlingen ondergedompeld in de materie van het profielwerkstuk, afgekort PWS. Hoofdvraag, deelvragen, veldonderzoek, enquêteren, deelconclusies en tot slot een eindconclusie. En dat allemaal vastgelegd in een mooi epistel met als klap op de vuurpijl het houden van een presentatie. Het PWS is een verplicht examenonderdeel opgesteld vanuit het ministerie voor onderwijs, cultuur en wetenschap.

Presentatieavond
Donderdagavond 13 februari was het zo ver; de jaarlijkse presentatieavond van de profielwerkstukken van mavo 4. Op deze avond lieten de leerlingen zien in welk thema ze zich hebben verdiept. Dit in het bijzijn van hun ouders, begeleiders en andere geïnteresseerden.

En daar stonden ze dan, vol spanning voor de groep. Een moment van stilte valt. Daar begonnen ze. Met hun eigen presentatie. Vele slapeloze nachten zijn er waarschijnlijk aan vooraf gegaan. De presentaties zijn goed voorbereid, dus geen angstzweet. Of toch wel?

Er wordt goed gesproken, blikken van ouders, docenten en begeleiders strak gericht, iedereen heeft de focus op de sprekers. Serieuze praat maakt af en toe plaats voor een grappige anekdote, wat maakt dat het publiek geboeid blijft kijken en luisteren. De zenuwen vallen weg. Sommige leerlingen komen weer terug tot bewustzijn en praten honderd uit. Dit terwijl de ander alle zeilen moet bijzetten om de draad weer op te pakken. Los daarvan komen de meest prachtige en interessante onderwerpen aan bod; voetbalschandalen, aerodynamica, malaria, abortus, mishandeling, enz. Prachtig om te zien hoe leerlingen gaandeweg in hun presentatie groeien en gestructureerd tot hun eindconclusie komen.

En wat een spetterende avond was het weer! Keer op keer weten onze mavo4-leerlingen de overtreffende trap te pakken en ons met hun prachtige presentaties te overbluffen. En niet alleen docenten waren enorm tevreden, aan de fiere blikken van ouders was duidelijk af te lezen dat ook zij hebben genoten van hun kroost. Een en al trots. Kortom; een prachtige avond!

Frederik Scholtz